top of page
väikebusside_tingimused.jpg

VÄIKEBUSSI RENDITINGIMUSED

VAJALIKUD DOKUMENDID

Väikebussi rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka ID kaart. Renditud väikebussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Rendileandjal on õigus keelduda väikebussi broneerimisest ja rentimisest

BRONEERIMINE

Väikebussi broneerimistasu on 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist rendileandja arveldusarvele. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasust maha. Broneerimistasu ei tagastata, kui rentnik tühistab broneeringu vähem kui 7 päeva enne rendiperioodi algust.

TAGATISRAHA

Väikebussi rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 300 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

RENDIPERIOOD JA LÄBISÕIT

Väikebussi rendi minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev. Reisibussidel on läbisõidupiirang 400km 1 rendipäeva kohta. Piirangu ületamisel rakendub lisatasu 0,1 EUR/km

RENDIHIND SISALDAB

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile rendihetkest alates.

MAKSED

Nii renditasu kui ka tagatisraha tasutakse vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditud sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

KINDLUSTUSED

Väikebussi rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 350 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.

Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

LEPINGU KEHTIVUS

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

SÕITMINE EESTIST VÄLJAPOOLE

Klient ei tohi renditud sõidukiga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

AUTO SEISUKORD

Sõiduk antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda bussi rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

KÜTUS

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 100 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

AUTO ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

Rendiperiood algab ja lõpeb rendilepingus märgitud päevadel ja kellaaegadel, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tagastatakse puhta ja koristatud salongiga, nagu rendiperioodi alguses oli. Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui sõiduk ei ole piisavalt hästi koristatud. Salongi koristuse hind on 40 EUR. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100 EUR Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendile andja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui sõiduk tagastatakse rohkem kui 2 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud kellaajast, võib rendileandja nõuda iga hilinenud tunni eest 10€.  Kui rentija ei tagasta sõidukit lepingul märgitud päeval on rendileandjal õigus nõuda lisatasu 70€ iga hilinenud päeva eest. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest rendibussi tagastamise aja suhtes.

NÕUDED KOLMANDATELT ISIKUTELT

Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, kiiruskaamerate trahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

MUU

Autos ei tohi suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 150 EUR.

Varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik reisibussid varustatud talverehvidega.

VÄIKEBUSS tingimused: Text
bottom of page