top of page
sõiduautod_tingimused_foto.jpg

SÕIDUAUTO RENDITINGIMUSED

Vajalikud dokumendid

Rentimiseks on vajalik esitada juhiluba. Rentnik peab olema vähemalt 20 aastat vana ja üheaastase juhistaaziga

Broneerimine

Sõiduauto broneerimisel on rendileandjal õigus võtta broneerimistasu 50 EUR. Broneeringu täielikuks kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist rendileandja arveldusarvele. Kui broneerimistasu ei ole makstud ja puudub vaba rendisõiduk, võib rendileandja rendisoovile ära öelda. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasust maha. Broneerimistasu ei tagastata, kui rendilevõtja tühistab broneeringu vähem kui 2 päeva enne rendiperioodi algust.

Tagatisraha

Rendileandjal on õigus nõuda lepingu nõuete täitmise tagatisraha 200 EUR, mida ei saa rendiperioodi pikendamisel arvestada rendipäevade eest tasumiseks. Tagatisraha tagastatakse alles rendi lõppedes nõuete puudumisel.

Rendiperiood ja läbisõit

Sõiduauto rendi minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev. Sõiduauto rendil puudub läbisõidu piirang. Rendiperiood algab ja lõpeb rendilepingus märgitud päevadel, kellaaegadel ja kohas kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

Rendiaja pikendamisel

Tuleb tasuda lisanduvate rendipäevade eest pikendamise päeval koheselt. Tasumisega viivitamisel on rendileandjal õigus nõuda lisatasu iga maksmisega hilinenud päeva eest 10€. Lisapäevade eest kokkuleppeta tasumata jätmisel rohkem kui kolm päeva, on rendileandjal õigus rendis oleva sõiduki käivitamine ja kasutamine elektrooniliselt blokeerida.

Rendihind sisaldab

Õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Kütuse näit fikseeritakse sõiduki üleandmisel ja auto tuleb tagastada vähemalt sama kütusenäiduga. Kui kütuse näit tagastamisel on väiksem ja see erineb näidiku skaala ¼ või rohkema osa võrra, rakendub lisatasu 50€. Rendihind sisaldab vähemalt ⅕ paagi mahust klaasipesu vedelikku. Pesuvedeliku juurde lisamist rendiperioodi ajal rendileandja ei kompenseeri.

Maksed

Sõiduk antakse rendilevõtjale üle ainult siis kui kokku lepitud renditasu on tasutud. Renditasu maksmine rendiperioodi vältel või lõpus saab olla vaid erikokkuleppel. Rendilevõtja kinnitab tasumisega lepingu tingimustega nõustumist. Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel renditasu ei tagastata.

Kindlustused

Sõiduauto rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentnik omavastutusega 200€ ja varguskindlustust rentnik omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.

Liikluskahju korral

Tuleb esimese toiminguna ühendust võtta rendifirmaga telefonil 5044722. Inimvigastuste korral tuleb teatada kindlasti politseisse. Mitme sõiduki vahel toiminud liikluskindlustuse kahju korral tuleb kirjalikult täita autos olev LÕ vorm. Sõiduki ärandamise või varguse korral on rendilevõtja kohustatud esitama auto võtme.

Sõitmine Eestist väljapoole

Rendilevõtja ei tohi renditud sõiduautoga sõita Eestist väljapoole v.a. Läti ja Soome.

Auto üleandmine ja tagastamine

Sõiduk antakse rendile pestuna ja tehniliselt korras seisus. Auto vastuvõtmisel tuleb üles märkida kõik vigastused. Tagastamisel pole nõutav põhjalik välipesu. Sõiduk tuleb tagastada sama puhta salongiga nagu oli auto rendile võtmise hetkel. Rendileandjal on õigus nõuda salongi koristusraha 30€ kui sõiduki salong on jäetud koristamata. Kui salong vajab keemilist puhastust (istmetele on tekitatud plekid jms), tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 80 €. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentnik autoremondi töökoja hinnakirja alusel.

Trahvid ja nõuded

Rendiperioodil saadud trahvinõuded (valesti parkimine, kiiruse ületamine jms) on kohustatud rentnik tasuma ka tagantjärgi. Samuti kuuluvad tagantjärgi maksmisele tasud koristamata salongi eest, rendiaja pikendamisel maksmisega hilinetud päevade lisatasu ja trahv autos suitsetamise eest. Rendiga seotud nõuete tasumisega viivitamisel rohkem kui 30 päeva on rendileandjal õigus loovutada nõue inkassofirmale ja avalikustada võlglase isiku andmed rendileandja veebilehel.

Muu

Autos ei tohi suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR. Rendileandja jätab endale õiguse keelduda sõiduki rentimisest.

Rendilepingu jõustumine

Käesolevate tingimustega rendileping jõustub pärast renditasu maksmist.

bottom of page