top of page
sõiduautod_tingimused_foto.jpg

SÕIDUAUTO RENDITINGIMUSED

VAJALIKUD DOKUMENDID

Rentimiseks on vajalik esitada juhiluba. Rentnik peab olema vähemalt 20 aastat vana ja üheaastase juhistaaziga.

BRONEERIMINE

Sõiduauto broneerimisel on rendileandjal õigus võtta broneerimistasu 50 EUR. Broneeringu täielikuks kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist rendileandja arveldusarvele. Kui broneerimistasu ei ole makstud ja puudub vaba rendisõiduk, võib rendileandja rendisoovile ära öelda. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasust maha. Broneerimistasu ei tagastata, kui rentnik tühistab broneeringu vähem kui 2 päeva enne rendiperioodi algust.

TAGATISRAHA

Rendileandjal on õigus nõuda lepingu nõuete täitmise tagatisraha 200 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

RENDIPERIOOD JA LÄBISÕIT

Sõiduauto rendi minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev. Sõiduauto rendil puudub läbisõidu piirang. Rendiperiood algab ja lõpeb rendilepingus märgitud päevadel, kellaaegadel ja kohas kui ei ole kokkulepitud teisiti.

RENDIHINNAD JA KÜTUS

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Kütuse näit fikseeritakse sõiduki üleandmisel ja auto tuleb tagastada sama kütusenäiduga. Kui kütuse näit tagastamisel on väiksem ja see erineb näidiku skaala ¼ või rohkema osa võrra, rakendub lisatasu 100€.

MAKSED

Nii renditasu kui ka tagatisraha tasutakse vahetult enne rendiperioodi algust. Renditud sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

KINDLUSTUSED

Sõiduauto rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentnik omavastutusega 200€ ja varguskindlustust rentnik omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.

Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

SÕITMINE EESTIST VÄLJAPOOLE

Klient ei tohi renditud sõiduautoga sõita Eestist väljapoole v.a. Läti ja Soome.

AUTO ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

Sõiduk antakse rendile pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida kõik vigastused (sh kriimud), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Tagastamisel pole nõutav põhjalik välipesu. Sõiduk tuleb tagastada puhta salongiga nagu oli auto rendile võtmise hetkel. Rendileandjal on õigus nõuda salongi koristusraha 30€ kui sõiduki salong ei ole piisavalt hästi koristatud. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust (istmetel on plekid jms), tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100 €. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentnik autoremondi töökoja hinnakirja alusel.

LIIKLUSTRAHVID

Rendiperioodil tekkinud trahvimaksed (valesti parkimine, kiiruse ületamine jms) on kohustatud tasuma rentnik ka tagantjärgi.

MUU

Autos ei tohi suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.  Rendileandja jätab endale õiguse keelduda sõiduki broneerimisest ja rentimisest.

SÕIDUAUTO tingimused: Text
bottom of page